Nyeste medlemmer

Hvad er Sadomasochisme

SM handler ikke kun om at skade den anden

Sadomasochisme er en del af BDSM, og er bedst beskrevet som det at give eller modtage handlinger, der involverer modtagelsen eller at påføre en anden person smerte eller ydmygelse. Mens mange sikkert tror at det hele tiden er en person som er sadisten eller masochisten, så kan rollerne faktisk sagtens skifte mellem to personer.

Det er vigtigt at huske at SM ikke er det samme som seksuel tortur, det skal være en nydelse for begge parter, hvis det kun er den ene part som nyder det kan det faktisk grænse til seksuelt misbrug. Hvor en person som misbruger andre personer slet ikke tager hensyn til de følelser, behov eller begrænsninger som offeret har, så er den dominerende i et SM forhold faktisk først og fremmest bekymret med de behov og ønsker den underdanige har.

Mange tror at SM er det samme som det man ser på film, hvor det kun handler om at skade den anden person, eller om at ydmyge den anden person, men det er meget mere end det. I SM bliver rollerne valgt med omhu af hver person, SM er altid gensidig.

For folk som ikke er vandt til SM, eller som ikke har haft nogen oplevelse med SM kan det godt virke lidt skræmmende. Mange tror at SM kun handler om farlig sex, men det er baseret på omhyggelige teknikker, som er prøvet af over flere generationer af millioner af mennesker over hele verden.

smSadomasochisme, ofte forkortet S/M eller SM

Er en betegnelse, som bl.a. betegner en praksis eller seksuel orientering, omfattende handlinger, hvori en eller flere aktører påfører enten en anden eller sig selv, psykisk eller fysisk smerte. Denne praksis er som regelt af seksuel karakter, dog ikke altid.


Betegnelsen SM er kommet ved en sammentrækning af ordene masochisme og sadisme. Når udøverne omtaler sig som sadomasochister giver de ikke udtryk for, om de hører til den første eller sidste gruppe.


Mange masochister og sadister foretrækker benævnelsen sadomasochister, fordi de oprindelige udtryk, har fået en betydning, som beskriver den seksuelle handling, hvor modtagelse/påførsel af fysisk smerte er det vigtige element. I modsætning til dette, dækker sadomasochisme også over mange andre seksuelle aktiviteter, der kan omfatte adskellige former for bondage, rollespil, underkastelse / psykisk dominans etc. De former og den intensitet, sadomasochismen antager, er ofte individuelle, og SM optræder ofte i sammenhæng med udtrykket fetichisme.


Sadisten og masochisten er ideelle og nødvendige seksualpartnere for hinanden

fordi de har modsvarende roller, der ikke kan realiseres uden anden parts passive eller aktive medvirken. En del sadomasochister fungerer i begge roller og har derfor et bredt seksuelt spektrum. Vedkommende med denne dobbelte profil kaldes i S/M-miljøer for en switch.